Datablade

Datablade findes på de fleste af vores varer.

Som leverandører af farlige kemiske stoffer og blandinger skal vi udarbejde sikkerhedsdatablade, der oplyser om det kemiske stof eller blandings egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal desuden oplyse om de forholdsregler, man skal træffe, når man bruger stoffet eller blandingen.

Som virksomhed, er det dit ansvar altid at opbevare opdaterede datablade for alle de farlige produkter du har i virksomheden. Ved tilsyn fra Arbejdstilsynet, vil dette ofte blive kontrolleret.


Herunder kan du se, hvor du finder databladet for de enkelte varer.

1. Find databladet nederst under varebeskrivelsen.

2. Klik på pdf-filen for at åbne og evt. printe databladet.