Midlertidigt udsolgt. Få besked når det er på lager igen.
Varenummer:1082010

Kalkfjerner 1 ltr

DKK 56,24
(DKK 70,30 inkl. moms)

Engros? Se mere her og kontakt os for køb af store mængder.

Hovedlager
Fragt 73,75 DKK inkl. moms
Ordrehåndtering 34,95 DKK inkl. moms
Fri fragt ved køb over 500 DKK inkl. moms

Kalkfjerner, 1 l

Fjerner kalk og andre pletter fra fx. brusenischer, rustfrit stål,fliser, håndvaske og forkromede armaturer.

Må ikke anvendes på marmor, emalje og aluminium.

Fare:

flamme

  • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/ brus huden med vand.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Sky


LINDS logo
LINDS kundeservice

Brug for hjælp?

Ring til os på 9992 0233
Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også kontakte din lokale sælger
se oversigten her