På lager. Leveringstid 1-2 hverdage
Varenummer:1005070

Maskinafkalker flydende Lime 374 1 ltr

DKK 45,36
(DKK 56,70 inkl. moms)

Engros? Se mere her og kontakt os for køb af store mængder.

Antal pr. kolli: 12, Antal pr. palle: 378
Hovedlager
Fragt 73,75 DKK inkl. moms
Ordrehåndtering 34,95 DKK inkl. moms
Fri fragt ved køb over 500 DKK inkl. moms

Afkalker Lime 374

Til afkalkning af kaffe-, vaske- og opvaskemaskiner.

Blandingsforhold:

  • Kaffemaskine: 0,5 dl / liter
  • Vaskemaskine: 2 dl / 4 kg
  • Opvaskemaskine: 25 ml / liter

Fare:

flamme

  • H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse
  • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af / fjernes. Skyl / brus huden med vand.
  • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring om
LINDS logo
LINDS kundeservice

Brug for hjælp?

Ring til os på 9992 0233
Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også kontakte din lokale sælger
se oversigten her