Barenbrug NutriFibre®

Sådan får du det bedste udbytte af din mark

Den nye græsteknologi

NutriFibre®-teknologien forener effektiv mineraludnyttelse, høj energi- og proteinproduktion, fordøjelige og fiberrige cellevægge samt et intensivt rodnet. De enkelte egenskaber forstærkes af den indbyrdes interaktion, hvilket resulterer i ensilage i en særlig høj kvalitet. Derfor er denne specifikke kombination endnu stærkere end summen af de enkelte egenskaber.

Den nye græsteknologi på basis af blødbladet strandsvingel er grundigt afprøvet under meget forskellige forhold, med forskellige jordtyper og i situationer med forskellig driftledelse.

Vejledning til dyrkning

For at opnå optimale resultater kræver dyrkning af NutriFibre®-marken en anderledes tilgang sammenlignet med almindelige rajgræsmarker. Følgende vejledning om markforberedelse, foretrukken jordtype, passende gødning og korrekte høstmetoder er afgørende for at sikre et højt udbytte af grovfoder.

Denne dyrkningsvejledning for NutriFibre® indeholder de nødvendige informationer for at opnå maksimalt udbytte af dit NutriFibre®-græs.
1. Krav til marken

Ukrudtspres:Vælg en mark med lavt ukrudtspres eller anlæg et falsk såbed.
Jordbundsstruktur (1):Løsn jordbunden i dybden, så rødderne har mulighed for at vokse dybt.
Jordbundsstruktur (2):Anlæg et fint, fast såbed.


2. Krav til udsåning

Udsåningsperiode:Marts - april og august - september
Jordbundstemperatur:> 12 °C
Såtæthed*:30 - 45 kg/ha
Sådybde:0.5 - 1.5 cm
Rækkeafstand:< 8 cm


3. Pleje efter udsåning

Tid for etablering NutriFibre® etablerer sig langsomt , da det først opbygger etdybt rodnet, som medvirker til en fremragende tørketolerance.

Pleje efter udsåning (1) Sprøjt mod bredbladet ukrudt, når græsset er > 5 cm.

Pleje efter udsåning (2) Udkør ikke gylle eller husdyrgødning i perioden mellem udsåning og første slåning.

Første slåning efter udsåning Græsset slås første gang efter udsåning, når det er højst 15 cm.

Vedligeholdelse om efteråret Græssets optimale stublængde på 9-10 cm skal være nået før vinteren.
4. Gennemsnitligt gødningsbehov* per slæt per hektar

Kvælstof (N) 90 kg

Phosphor (P) 30 kg

Kalium (K) 96 kg

Magnesium (MG) 10 - 28 kg

Kalk (CaCO3) 320 kg årligt

*De præcise mængder afhænger af land og landsdel. Analysér jordbunden og udarbejd en gødskningsplan. 
5. Høst

Høsttidspunkt: 3000 - 3500 kg tørstof/ha

Slåhøjde: > 8 cm

Slåinterval: 4 - 5 uger

Markperiode: NutriFibre® tørrer hurtigere end alm. Rajgræs. Slå markerne med NutriFibre® til sidst, og start med at snitte først.

Ensilering: < mindst 30-35 % tørstof for at sikre optimal ensilering.

Ensileringsmiddel: Optimal konservering opnås ved at anvende Bonsilage ensileringsmiddel.
6. Tørstofudbytte*

Tørstofudbytte første år: 8 - 12 t/ha

Tørstofudbytte andet og efterfølgende år: Op til 18 t/ha

*Afhængigt af pleje og gødskning.


Fandt du ikke, hvad du søgte?

Har du spørgsmål til NutriFibre eller valget af græsfrø?

Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf 9992 0233.