Barenbrug NutriHerb®

Sundere malkekvæg og øget jordfrugtbarhed

At etablere og vedligeholde en græsmark, der er rig på urter, kræver en anderledes tilgang end at håndtere en ren græsmark. Desuden varierer den nødvendige styring afhængigt af jordtypen. Ved at følge nedenstående tips sikrer du en vellykket dyrkning af græs med foderurter. 

Forberedelse

Valg af areal: Vælg en grund med lavt ukrudtstryk eller brug et falskt såbed

pH: Få pH’en på plads (sand > 5,5; ler > 6,0)

Gødskning: Arealet skal ikke gødes inden udsåningen. Det forebygger at urterne møder stærk konkurrence fra græsset under etablering og tidlig vækst

Såbed: Forbered et jævnt og fast såbed

Udsåning

Etableringsperiode: April eller fra midt august til midt september

Udsædsmængde

NutriHerb Engels rajgræs 30-35 kg pr. ha
NutriHerb oversåning 15 kg pr. ha

Tilføj ekstra kløver: Vil du gøde afgrøden minimalt eller har du dårlig sandjord, så kan du vælge at tilføje ekstra kløver til NutriHerb. Du får det bedste resultat med 3 kilo Quartet-hvidkløver.

Blanding: Bland regelmæssigt frøene under såningen for at forekomme adskillelse (mindst for hver hektar)

Sådybde: 0,5 – 1 cm. Sørg for en god jordkontakt, eventuelt ved hjælp af tromling. 

Køreafstand: Maks. 8 cm

Eftersåning: Nyetablering er at foretrække frem for eftersåning.

Gødskning

Gødskning: Du kan påvirke forholdet mellem urter og græs med din gødskning.

  • 30 m3 kvæggylle pr. ha om foråret
  • 15 m3 kvæggylle pr. ha efter 2. slæt
  • Dosis af kvælstofgødning alt afhængt af brugsintensiteten af urtegrunden
  • Fosfor- og kaliumgødning alt afhængigt af jordbundstilstand og udvinding.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse: Lad ikke afgrøden blive for gammel på grund af overvækst, smag og næringsværdi.

  • Skiftende græsslåning og græsning giver de bedste resultater
  • Ukrudtsbekæmpelse er ikke mulig

Høst

Enge: Regelmæssig rotationsgræsning stimulerer kløverarternes genvækst.

  • Lad ikke afgrøden overvokse

Tørstofprocent: Højst 45% tørstof. Opstår smuldringstab, undgå spredning.

Klippehøjde: Min. 6 cm

Ensilering: Tilsæt Bonsilage for at opnå en bedre konservering samt forebygge varmedannelse og mug


Barenbrug NutriHerb

Afgræsningsblanding hvor smag og biodiversitet og foderegenskaber bliver forenet

Find Barenbrug NutriHerb her
Fandt du ikke, hvad du søgte?

Har du spørgsmål til NutriHerb eller valget af græsfrø?

Vi er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf 9992 0233.