Biologisk bekæmpelse af fluer

Biologisk fluebekæmpelse


Biologisk fluebekæmpelse kan ske med snyltehvepse, miljøfluer, gyllefluer og rovfluer.

Snyltehvepse
Snyltehvepsen benyttes i stalde med dybstrøelse f.eks. i sygestalde og alle andre steder med dybstrøelse. Når snyltehvepsen udklækker går den straks i gang med at bekæmpe staldfluens pupper. Snyltehvepse er kun ca. 2-4 mm og generer hverken mennesker eller dyr.

Miljøfluen, Gyllefluen, Rovfluen
Gyllefluen indsættes i stalde med gylleanlæg, linespil og skrabeanlæg. Poserne leveres med gylleflue-pupper og larver, som hænges op i stalden. Når gyllefluen klækkes søger den automatisk ned i gyllekanalen hvor dens larver straks går i gang med at bekæmpe staldfluen. Gyllefluer generer hverken mennesker eller dyr.

Snyltehvepse

snyltehvepse - biologisk fluebekæmpelse - bekæmp fluer

SNYLTEHVEPSE, 1/1 PS


Snyltehvepse i små beholdere.

- Biologisk bekæmpelse af fluelarver i dybstrøelse.
- 3 blandede arter sikrer bredere effekt - tager også stikfluer.
- 1 pose/beholder pr 100 m2 staldareal fordeles i fugtig randzone eller hænges op over samme.
- Snyltehvepse går ned og lægger æg i fluernes larver, der ædes op indefra.
- Levering hver 14. dag fra uge 10/12 - 36/40

Varenummer: 65941

Kontakt din lokale sælger for pris på snyltehvepse. Klik på linket: Find sælger.

Miljøfluer, Gyllefluer, Rovfluer

Miljøfluer, gyllefluer, rovfluer - biologisk fluebekæmpelse - bekæmp fluer

MILJØFLUER - GYLLYFLUER - ROVFLUER, 1/1 PS


Rovfluer / gyllefluer = biologisk bekæmpelse af fluelarver i gylle.

Svinestalde:
- 1 pose pr 100 m2 stald ophænges, rovfluerne søger selv ned i gyllen.
- 5 - 7 leveringer pr år.

Kvæg & mink:
- 1 pose pr 20 m2 gyllekanal tømmes ned i godt oprørt gylle.
- 10 - 12 leveringer pr år.

Varenummer: 65931

Kontakt din lokale sælger for pris på miljøfluer, gyllefluer og rovfluer. Klik på linket: Find sælger.

Mekanisk og kemisk fluebekæmpelse

Hvis du vil prøve mekanisk fluebekæmpelse eller kemisk fluebekæmpelse, så er det også muligt.

Til mekanisk og kemisk fluebekæmpelse har vi f.eks. fluegift, fluefanger, FLY-STOP, FLY-ROLL, fluestop og flere forskellige midler til bekæmpelse af fluer.