På lager. Leveringstid 1-2 hverdage
Varenummer:1041173

Hudbalsam LINDS med mentol og kamfer 200 gr

DKK 79,75
(DKK 99,69 inkl. moms)
DKK 79,75 (DKK 99,69)
DKK 75,00 (DKK 93,75) → Spar 6%
DKK 70,50 (DKK 88,13) → Spar 12%

Engros? Se mere her og kontakt os for køb af store mængder.

Hovedlager
Fragt 73,75 DKK inkl. moms
Ordrehåndtering 34,95 DKK inkl. moms
Fri fragt ved køb over 500 DKK inkl. moms

Hudbalsam med mentol og kamfer

LINDS hudbalsam er uovertruffen mod trætte fødder, ru hænder, smårifter, hudløshed, insektbid og lign.

Advarsel:

flamme

  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P280 Bær øjenbeskyttelse.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • EUH208 Indeholder Eykalyptol. Kan udløse en allergisk reaktion.
LINDS logo
LINDS kundeservice

Brug for hjælp?

Ring til os på 9992 0233
Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også kontakte din lokale sælger
se oversigten her