Majsfrø 2024

Til griseproducenter

Dette skal du være opmærksom på som svineproducent i år 2024

Valget af den rigtige majssort kræver et godt kendskab til såvel marken som de lokale klimaforhold, da det er vigtigt, at der er så meget varme i marken, at den valgte sort med sikkerhed kan nå at blive høstklar inden udgangen af oktober. Landsforsøgene har ind til og med 2019 givet et godt indtryk af, hvordan de forskellige sorter klarede sig til kernemajsproduktion i de enkelte år. Kernemajsforsøgene er desværre blevet udfaset, men en del af sorterne fra 2019 er stadig i handelen. Kernemajsforsøgene gav en sikkerhed for, om sorten var helt standfast – også efter den var begyndt at visne.

Kernemajsforsøgene har desværre ikke kunnet gennemføres i 2020 og 2021. Vi har derfor valgt at vise Landsforsøgsresultaterne fra 2017, 2018 og 2019.

For at hjælpe majsen bedst muligt i gang kan det være en fordel at vælge en Starcover Pro eller Initio bejdsning, der sikrer en hurtigere fremspiring og en kraftigere rodsætning. Den hurtigere start har desuden den positive effekt, at majsen hurtigere når 6-blads stadiet, hvor råger, krager og måger normalt opgiver at hive majsen op for at æde frøene.

Bejdsning af majsfrø mod fugle vil til sæson 2024 ligne bejdsningen til sæson 2023.

LG og KWS leverer majsfrø bejdset med Korit (husk værnemidler), hvor den fugleafvisende effekt er kombineret med mikronæringsstofferne Zink og Mangan, der giver en hurtigere og bedre rodudvikling.

Ud over en Korit bejdsning leverer KWS også Initio Bird Protect, der er et ugiftigt / ufarligt bejdsemiddel, der gennem en meget bitter smag beskytter fuglene mod at æde de bejdsede majs. Den fuglebeskyttende effekt er kombineret med Zink, Mangan og Humussyre, der giver øget spirehastighed og styrker rodvæksten, og en bakterie, der hjælper med at frigive fosfor fra jorden.

Vælg de majssorter, der er bedst egnede til din gård

 De blå områder

Her er klimaet lidt køligere / vækstsæsonen lidt kortere. Går du efter det sikre valg, bør du vælge blandt majssorterne Cito, Yukon, Activate, Prospect, Autens, og Ambition.

FAO-tal du vælger, jo større er sandsynligheden for, at kernerne når under 40% vand i kernerne inden 20. oktober, der bør være den deadline man planlægger sortsvalg ud fra.

De røde områder

Her er klimaet lunere end landsgennemsnittet. Du kan derfor frit vælge mellem alle majssorter uden at gå på kompromis med foderkvaliteten. De sidst nævnte sorter i den røde kasse er de sildigste. Majssorter i den blå kasse er designet til en kortere vækstsæson og kan i de lune områder sås efter 1. slæt græs eller være høstklar til en tidlig høst i efteråret, så der evt. kan sås vinterafgrøder efterfølgende. Til gengæld vil sorterne i den røde kasse typisk give et lidt højere topudbytte end sorterne fra den blå kasse.

LG 31.208
LG 31.205
LG 31.211
KWS Curacao
Jakleen
Ring til os, så hjælper vi dig

Har du spørgsmål omkring hvilke majssorter, der passer til dig?
Kontakt os på tlf 9992 0233 - så hjælper vi dig videre.

Landsforsøgene 2023

Vi har gjort det let og overskueligt for dig at se og sammenligne resultaterne fra dette års landsforsøg.

Se resultaterne her
Den rigtige majssort til dine grise

Kernemajs har udviklet sig til at være et værdifuldt supplement i fodringen af svin. Det er flere gange bevist, at kernemajs forbedrer såvel besætningens sundhed som trivsel.

Især på let jord er kernemajs et oplagt alternativ til vårkorn, da det giver følgende fordele:

 • Selvforsyning og dækningsbidrag øges på disse arealer
 • Arbejdsfordelingen forbedres i såvel forår som høst
 • Dyrkningssikkerheden øges
 • Maskinudnyttelsen øges
 • Sædskiftet bliver mere alsidigt

Majssorter findes i forskellige varianter, der er optimerede til at dække individuelle behov. De behov kan både indeholde varierende klimamæssige forhold og forskellige ønsker til fodringen. Til venstre kan du læse om resultaterne fra de sidst gennemførte Landsforsøg, der vurderer hver enkelt majssort ud fra udbyttet per hektar.

Majssorter hos LINDS

Majs er en afgrøde med stor forskel på sorternes egenskaber. Tidlighed, udbytte, stivelse og FK NDF er nogle af de vigtige parametre, der skal kombineres med gårdens forudsætninger omkring bl.a. fodring samt jordbunds- og klimaforhold. Vi har derfor sammensat et bredt program af topsorter fra LG og KWS så vi kan levere majsfrø i topkvalitet, til fodring af malkekøer, kviehoteller, kødkvæg, svin og biogasanlæg i hele Danmark.

Det er ikke kun majssorten, men også en evt. bejdsning af majsfrøene, der skal tages stilling til. Konventionelle majsdyrkere har overordnet set 3 muligheder:

 • STANDARD: Bejdset mod spireskadende svampe
 • STARCOVER® PRO / INITIO®: Standard + bejdsning, der fremmer spirehastighed og rodvækst
 • KORIT® PRO / INITIO BIRD PROTECT®: Standard + øget spiringshastighed + beskytter fuglene mod at æde frøene

Økologer har overordnet set 2 muligheder:

 • Økologisk dyrkede og godkendte frø
 • Ubejdsede majsfrø udvalgt efter den bedste kuldetest og største spireevne.
  Disse må bruges, når alle økologiske frø i samme tidlighedsgruppe er udsolgt – dog først efter godkendt ansøgning på www.organicXseeds.dk.
Har du spørgsmål til eksperten?

Har du spørgsmål omkring hvilken majssort, der passer bedst til dit behov?

Vores ekspert er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf 9992 0233 og spørg efter Bent.

 • Telefontider
 • Man-tor: 07:30 - 16:00
 • Fre: 07:30 - 14:00