Majsfrø 2024

Til kvægbrugere

Dette skal du være opmærksom på som kvægbruger i år 2024

Valget af den rigtige majssort kræver et godt kendskab til såvel marken som de lokale klimaforhold, da det er vigtigt, der er så meget varme i marken hen over sæsonen, at den valgte sort med sikkerhed kan nå at blive høstklar før midten af oktober. Landsforsøgene giver et rimeligt godt indtryk af, hvordan de forskellige sorter klarer sig i de enkelte år og på forskellige lokaliteter. Vi synes, det er vigtigt at prøve nye spændende sorter af under egne forhold, men anbefaler, at hovedparten af arealet skal være sorter, hvor der er flere års resultater i de danske Landsforsøg, så avlen og dermed fodringen bliver så robust som muligt – også i ”udfordrende” år.

Hvis du ønsker at fodre med en høj andel af majsensilage, skal du vælge majssorter med en høj FK NDF, hvorimod stivelse kommer i centrum, hvis du ønsker en høj mængde græs og/eller græsensilage i din fodring.

For at hjælpe majsen bedst og hurtigst muligt i gang kan det anbefales at vælge en Starcover Pro eller Initio bejdsning, da disse sikrer en hurtigere fremspiring og en kraftigere rodsætning end man kan opnå med en standardbejdsning. Den hurtigere start har den positive sideeffekt, at majsen hurtigere når 6-blads stadiet, hvor råger, krager og måger normalt opgiver at hive majsen op for at æde frøene. Bejdsning af majsfrø med henblik på at begrænse fuglenes lyst til at æde de bejdsede majsfrø, sker til sæson 2023 med den velafprøvede Korit fra LG og KWS, samt den ugiftige Initio Bird Protect fra KWS. Erfaringer viser desværre at ingen af de tilgængelige bejdsninger på det danske marked sikrer en 100% løsning på problemet med fugle, der vil æde majsfrø.

Vælg de majssorter, der er bedst egnede til din gård

 De blå områder

Her er klimaet køligere / vækstsæsonen lidt kortere end landsgennemsnittet. Går du efter det sikre valg, bør du vælge blandt de majssorter, der findes i den blå kasse.

Det sikrer dig en tidligere høst, uden at du skal gå på kompromis med foderkvaliteten. De først nævnte sorter er de tidligste.

De røde områder

Her er klimaet lunere end landsgennemsnittet. Du kan derfor frit vælge mellem alle majssorter uden at gå på kompromis med foderkvaliteten. De sidst nævnte sorter i den røde kasse er de sildigste. Majssorter i den blå kasse er designet til en kortere vækstsæson og kan i de lune områder sås efter 1. slæt græs eller være høstklar til en tidlig høst i efteråret, så der evt. kan sås vinterafgrøder efterfølgende. Til gengæld vil sorterne i den røde kasse typisk give et lidt højere topudbytte end sorterne fra den blå kasse.

LG 31.208
LG 31.205
LG 31.211
KWS Curacao
Jakleen
Ring til os, så hjælper vi dig

Har du spørgsmål omkring hvilke majssorter, der passer til dig?
Kontakt os på tlf 9992 0233 - så hjælper vi dig videre.

Landsforsøgene 2023

Vi har gjort det let og overskueligt for dig at se og sammenligne resultaterne fra dette års landsforsøg.

Se resultaterne her
Hvad betyder det rigtige valg for dig?

Dit valg af majssort er af afgørende betydning for, hvor høj mælkeydelse dine køer kan producere pr. hektar majs. Generelt vil tidlige sorter give en tidligere høst med en højere foderkvalitet, og et lidt lavere udbyttepotentiale, hvor sildige sorter øger muligheden for at opnå et højere udbytte, men med risikoen for at miste foderkvalitet, hvis man har valgt en sort, der er så sen, at den ikke når at blive helt høstklar inden midten af oktober.

Mindst 80% af de majsfrø du køber bør være velafprøvede og stabile sorter, der over flere år har vist sig at være klar til høst (32% tørstof) senest midt i oktober. Når middeldøgn-temperaturen kommer under 10 grader er plantens forbrug af ”vedligeholdelsesfoder” nemlig højere end dens produktion, hvilket får majsplanten og dermed høstudbyttet til at ”tabe sig”.

De resterende 10-20% kan du bruge til at afprøve nye sorter, eller sorter, du finder spændende, selvom de måske ikke er det naturlige førstevalg på din jord.

Det anbefales, at du vælger flere forskellige majssorter, da specielle forhold kan svække selv den bedste majssort. Vækstvilkårene gennem de seneste år viser tydeligt, at specielle forhold jævnligt opstår, og en langvarig varm og tør sommer virker naturligvis anderledes på majssorterne end et fugtigt og koldt år. 2 sorter kan hurtigt bytte plads på udbytte og kvalitet afhængig af om en evt. tørke sætter ind 1 uge før eller senere i forhold til deres individuelle blomstringstidspunkt. Ved at vælge flere sorter spreder du din risiko og øger din sikkerhed for et stabilt udbytte og kvalitet.

Til sæson 2022 introducerede LINDS en sortsblanding/majsmix med et FAO-tal på 175. Fordelene ved en majsmix er en mere sikker etablering i foråret, en sundere afgrøde gennem vækstsæsonen, et mere ensartet udbytte og kvalitet til høst samt en mere stabil fodring af køerne hen over året. Vores majsmix består af 1/3 Wizard, 1/3 Foxtrot og 1/3 Ambition og kombinerer dermed de bedste sorter i det tidlige segment på FK NDF, stivelsesudbytte, FE-udbytte, forårsudvikling, sundhed og stresstolerance.

Majssorter hos LINDS

Majs er en afgrøde med stor forskel på sorternes egenskaber. Forskellen i egenskaber er forædlet ud fra ønsket om at kunne dække mange forskellige individuelle ønsker og behov såsom sorternes tidlighed, udbytte, stivelse og FK NDF kombineret med gårdens forudsætninger omkring bl.a. fodring samt jordbunds- og klimaforhold. Vi har derfor sammensat et bredt program af topsorter fra LG og KWS så vi kan levere majsfrø i topkvalitet, til fodring af malkekøer, kviehoteller, kødkvæg, grise og biogasanlæg i hele Danmark.

Det er ikke kun majssorten, men også en evt. bejdsning af majsfrøene, der skal tages stilling til. Konventionelle majsdyrkere har overordnet set 3 muligheder:

  • STANDARD: Bejdset mod spireskadende svampe
  • STARCOVER® PRO: Standard + bejdsning, der fremmer spirehastighed og rodvækst
  • KORIT® PRO / INITIO BIRD PROTECT®: Standard + øget spiringshastighed + beskytter fuglene mod at æde frøene

Til økologer har vi økologisk dyrkede og godkendte frø.

Har du spørgsmål til eksperten?

Har du spørgsmål omkring hvilken majssort, der passer bedst til dit behov?

Vores ekspert er klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på tlf 9992 0233 og spørg efter Bent.

  • Telefontider
  • Man-tor: 07:30 - 16:00
  • Fre: 07:30 - 14:00