Majsfrø 2018-2019

Sådan vælger du den rigtige majssort


- Går du efter det sikre valg?
- Eller tager du chancen med en af de sildige sorter, der giver dig et større udbytte?

Dit sortsvalg er det første vigtige skridt på vejen mod succes med majsdyrkning. Og vi hjælper dig.

Hurtige genveje til dig:


- Se vores anbefalinger til din geografiske placering

- Se, hvordan du får det største udbytte som kvægavler

- Se, hvordan du får det største udbytte som svineavler
Hvor er dit område?


På nedenstående kort kan du hurtigt få et overblik over, hvilke majssorter der dyrkningsmæssigt passer bedst til lige netop dit område.

De blå områder:

Her er klimaet koldest. Går du efter det sikre valg, bør du vælge majssorterne, der er markeret med blå. Se sorterne her

De grønne områder:

Her er klimaet lidt varmere end i de blå områder. Du kan derfor bruge en sildigere sort. Går du efter det sikre valg, bør du vælge majssorterne markeret med blå og grøn. Hvis du vælger fra det blå område, risikerer du dog et lidt mindre udbytte. Se sorterne her

De røde områder:

Her er klimaet varmest, og du kan derfor frit vælge mellem alle majssorterne. Se sorterne herRing til os - så hjælper vi dig


Har du spørgsmål omkring hvilke majssorter, der passer til dig? Kontakt os på tlf 9992 0233 - så hjælper vi dig videre.

Vælg den rigtige majssort og få større udbytte


Majssorter findes i forskellige varianter, der er optimerede til at dække individuelle behov. De behov kan både indeholde varierende klimamæssige forhold og forskellige ønsker til foderplan. Herunder kan du læse om resultaterne fra de årlige landsforsøg, der vurderer hver enkelt majssort ud fra foderværdi.


Ring til os - så hjælper vi dig


Har du spørgsmål omkring hvilke majssorter, der passer til dine køer? Kontakt os på tlf 9992 0233 - så hjælper vi dig videre.


Landsforsøgene 2018


Landsforsøgene for majs viser hvordan de enkelte sorter klarer sig år for år.

I Midt- og Nordjylland (kølige vækst vilkår for majs) anvender man typisk flest af de tidlige sorter og i 2018 har topscorerne med hensyn til at opnå den højeste økonomiske fodringsværdi pr. årsko og pr. hektar (www.sortsvalgmajs.dk) blandt de tidlige sorter været Wizard og Prospect skarpt forfulgt af sorter som KWS Calvini og KWS Colonada.

I det sydlige Jylland og på øerne, hvor der er lune vækst vilkår for majs, er det sorter som KWS Stefano, LG 31.211 og LG 31.205, man især skal lægge mærke til.

Mange efterspørger også sorter, til en del af arealet, der er hurtigt i gang i foråret og som er generelt stresstolerante – her er det især sorter som Ambition og Autens KWS, der gør det rigtig godt.

Har du har brug for en majssort, du kan høste meget tidligt, så er Activate et godt valg. Især hvis du også vil have muligheden for at lade den stå til kolbemajs, et år, hvor majsudbyttet er bedre end forventet. På den måde kan du øge mængden af hjemmeavlet foder i din foderplan.

Når du vælger majssort er det vigtigt at være opmærksom på klimaforholdene i dit område, så du er sikker på at få den majssort, der passer bedst til dine forhold.

Det betyder resultaterne for dig som kvægavler


Dit valg af majssort er derfor af afgørende betydning for, hvor stor mælkeydelsen er på dine køer pr hektar.

Generelt vil tidlige sorter øge sikkerheden for en høj foderkvalitet, hvor sildige sorter desuden øger muligheden for et højere udbytte.

Hovedparten af de majsfrø du køber bør derfor være velafprøvede og stabile sorter, der er klar til høst (32% tørstof) senest midt i oktober. Når middeldøgntemperaturen kommer under 10 grader er plantens forbrug af ”vedligeholdelsesfoder” højere end dens produktion, hvilket får majsplanten og dermed høstudbyttet til at ”tabe sig”.

De resterende 10-20% kan du ”satse” på nye sorter og/eller sorter, du finder spændende, selvom de måske ikke er det naturlige førstevalg på din jord.

Det anbefales, at du vælger flere forskellige majssorter, da specielle forhold kan svække selv den bedste majssort. Vækstvilkårene i 2018 viser tydeligt, at specielle forhold let kan opstå, og den langvarige varme og tørre sommer virkede anderledes på de fleste majssorter end det fugtige og kolde år i 2017.  Ved at vælge flere sorter spreder du din risiko og øger dermed din sikkerhed.

Vælg den rigtige majssort til dine grise


Kernemajs har udviklet sig til at være et værdifuldt supplement i fodringen af svin. Det er flere gange bevist, at kernemajs forbedrer såvel besætningens sundhed som trivsel.

Især på let jord er kernemajs et oplagt alternativ til vårkorn, da det giver følgende fordele:

- Selvforsyning og dækningsbidrag øges på disse arealer
- Arbejdsfordelingen forbedres i såvel forår som høst
- Dyrkningssikkerheden øges
- Maskinudnyttelsen øges
- Sædskiftet bliver mere alsidigt

Majssorter findes i forskellige varianter, der er optimerede til at dække individuelle behov. De behov kan både indeholde varierende klimamæssige forhold og forskellige ønsker til fodringen. Herunder kan du læse om resultaterne fra de årlige landsforsøg, der vurderer hver enkelt majssort ud fra udbyttet per hektar.


Ring til os - så hjælper vi dig


Har du spørgsmål omkring hvilke majssorter, der passer til dine svin? Kontakt os på tlf 9992 0233 - så hjælper vi dig videre.


Landsforsøgene 2018


I de danske Landsforsøg 2018 er topscoreren på udbytte KWS Stefano, som er en af de sildige sorter.  Har man derimod brug for en meget tidlig sort er Yukon år efter år den sort, der er tidligst høstmoden, samtidig med at den giver et sikkert og stabilt udbytte.

Kombinationen af tidlighed og udbytte er meget vigtig, da det sikrer, at du hvert år høster mest muligt foder i den højest mulige kvalitet.


Det betyder resultaterne for dig som svineproducent


Hovedparten af de majsfrø du køber til såsæd bør derfor være velafprøvede og stabile sorter, der er klar til høst midt i oktober, har et højt kerneudbytte, en høj foderværdi og en god standfasthed.

De resterende 10% kan du vælge at ”satse” på nye sorter og/eller sorter, du finder spændende, selvom de måske ikke er det naturlige førstevalg på din egn. Se vores kort her.

Kernemajs høstes når der er under 40% vand i kernerne - dog senest 20. oktober, da senere høst øger risikoen betydeligt for regnbyger, nattefrost og lave middeldøgntemperaturer.

Når middeldøgntemperaturen kommer under 10 grader er plantens forbrug af ”vedligeholdelsesfoder” højere end dens produktion, og næringsstoffer forsvinder derfor ud i den blå luft.

Majssorter hos LINDS


Majs er en afgrøde med stor forskel på sorternes egenskaber. Tidlighed, udbytte, stivelse og FK NDF er nogle af de vigtige parametre, der skal kombineres med gårdens forudsætninger omkring bl.a. fodring samt jordbunds- og klimaforhold. Vi har derfor sammensat et bredt program af topsorter fra LG/Limagrain og Calvini så vi kan levere majsfrø i top kvalitet, til fodring af malkekøer, kødkvæg, svin og biogasanlæg i hele Danmark.

De fleste sorter fås henholdsvis standard bejdsede (mod jordsvampe) og Mesurol bejdsede (mod fugle og jordsvampe). Til økologer er der et sortiment af ubejdsede frø udvalgt efter den bedste kuldetest og største spireevne.