Barenbrug Pasture 365

Frisk græs året rundt

Tidlig Forårsstart og Højt Udbytte

Pasture 365, en banebrydende græsmarksblanding, muliggør det første slæt to uger tidligere end sædvanligt og sikrer stabil græsvækst langt ind i efteråret. Dens tidlige forårsstart og høje udbytte muliggør tre fuldgyldige slæt i ensilagen før den tørre sommersæson.

Tørkeresistent

Pasture 365 overvinder udfordringerne ved en tør sommer bedre end traditionelle græsningsblandinger. Den fortsætter væksten, når andre standser, og dens tætte topjord minimerer tørkens påvirkning.

Maksimal Proteinudnyttelse

Det tidlige forårsgræs i Pasture 365 giver en fremragende proteinudnyttelse, hvilket gavner malkekvæg, der får adgang til frisk græs længere.

Højt Indtag med Friske Afgrøder

Pasture 365 sikrer et godt optag for landbrugshusdyr ved at bevare friskheden af græsset med relativt tørre afgrøder, hvilket forhindrer skimmelsvamp.

Barenbrug Pasture 365

Græsblanding bestående af rene græsser. Sorterne og typerne i blandingen er nøje udvalgt, da de har en længere vækstperiode end mange andre typer og sorter.

Find Barenbrug Pasture 365 her

Fremragende Bæreevne

Den stabile græsvækst i Pasture 365 sikrer optimal bæreevne og forhindrer skaldede pletter samt ukrudtsvækst.

Stor Høstsikkerhed

Med tre fulde græssnit i ensilagen før sommeren, støttet af kontinuerlig vækst til efteråret, giver Pasture 365 robust sikkerhed for tilstrækkeligt grovfoder.

Mindre Forbrug af Grovfoder og Råvarer

Fodring med frisk græs året rundt reducerer behovet for grovfoder og (kraftfoder)råvarer, hvilket effektivt minimerer foderomkostningerne.

Pasture 365 med Krydset Rajgræs

Pasture 365 indeholder en lille mængde krydset rajgræs, en unik sort med egenskaber fra både engelsk og italiensk rajgræs. Dette giver øget produktivitet med 20% ekstra tørstof i første og andet slæt (forår) og 10% ekstra på årsbasis.