På lager. Leveringstid 1-2 hverdage
Varenummer:1083580

Blegemiddel/klorrent 5 ltr

DKK 99,04
(DKK 123,80 inkl. moms)
DKK 99,04 (DKK 123,80)
DKK 90,73 (DKK 113,41) → Spar 8%

Engros? Se mere her og kontakt os for køb af store mængder.

Antal pr. kolli: 3, Antal pr. palle: 108
Hovedlager
Fragt 73,75 DKK inkl. moms
Ordrehåndtering 34,95 DKK inkl. moms
Fri fragt ved køb over 500 DKK inkl. moms

Linclor/klorrent, 5 L

Flydende blege- og desinfektionsmiddel med clor.

Velegnet til rengøring af køleskabe, køkkenborde og fliser, samt til vask og iblødsætning af tøj.

Fare:

flamme flamme

  • Kan ætse metaller. (H290)
  • Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
  • Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)
  • Undgå udledning til miljøet. (P273)
  • Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280)
  • VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353)
  • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. F


LINDS logo
LINDS kundeservice

Brug for hjælp?

Ring til os på 9992 0233
Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også kontakte din lokale sælger
se oversigten her