På lager. Leveringstid 1-2 hverdage
Varenummer:1092835

Terpentin LINDS 5 ltr

DKK 319,04
(DKK 398,80 inkl. moms)

Engros? Se mere her og kontakt os for køb af store mængder.

Hovedlager
Fragt 73,75 DKK inkl. moms
Ordrehåndtering 34,95 DKK inkl. moms
Fri fragt ved køb over 500 DKK inkl. moms

Terpentin LINDS 5 liter

Mineralsk terpentin er fremstillet af stenkul.

Advarsel:

flamme

  • Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. (R48/20)
  • Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)
  • Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. (R66)
  • Undgå indånding af dampe og aerosoltåger. (S23)
  • Undgå kontakt med huden. (S24)
  • Må kun bruges på steder med god ventilation. (S51)
  • Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S62)
  • Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
  • Må ikke tømmes i kloakafløb. (S29)
  • Unge under 18 år må ikk
LINDS logo
LINDS kundeservice

Brug for hjælp?

Ring til os på 9992 0233
Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også kontakte din lokale sælger
se oversigten her